Søker...

Sandnes Kommune - Bestilling tennisbaner og klatrevegg


Dette er Bymiljø`s automatiske bookingssystem for bestilling av tennisbaner i Sandnes idrettspark og klatrevegg i Bogafjellhallen og Vågen idrettshall.

Vi gjør oppmerksom på at Tennisbanene er stengt for sesongen f.o.m. 3. desember 2015. Antatt åpning er rundt påsketider 2016. Anleggene er åpene og gratis for publikum i alle aldre. For organisert bruk og kursvirksomhet må all reservasjon gå via Sandnes kommune/Bymiljø.

Velg utleieobjekt og deretter aktuell treningsøkt - for å finne ledig tilgjengelig tid. Samme person kan bestille inntil tre økter pr uke. Bestilling er mulig inneværende og den påfølgende uken. En økt kan ikke overstige 2 timer. Det er kun mulig å reservere tilgang til anleggene to uker frem i tid. Avbestilling av time kan gjøres under min side etter at en har logget seg på systemet. Vi gjør oppmerksom på at reservasjon av klatreveggen krever at søker innehar "Bratt kort". Kort skal forevises hallpersonell innen veggen tas i bruk. En reserverer plass i veggen og ikke konkrete ruter. Ytterligere informasjon og regelverk for anleggene finnes på kommunens hjemmesider: www.sandnes.kommune.no Søk tennisanlegg evt. klatrevegg i søkefeltet.

 
Telefon:   51 33 58 00
Telefax:   51 67 32 44
Epost:   bymiljo@sandnes.kommune.no